Materiał

Produkacja

Pręty kompozytowe GBR są produktem polskim, powstałym w procesie pultruzji (przeciągania) włókien szklanych lub bazaltowych o średnicy 9-23 mikronów, a następnie wiązanych ze sobą polimerem na bazie żywicy epoksydowej. Zabieg ten pozwala na otrzymanie produktu, który znacznie przewyższa wytrzymałość mechaniczną prętów stalowych.
W przekroju pręta znajduje się kilkadziesiąt tysięcy pojedynczych włókien zatopionych w spoiwie. Dzięki swojej specjalnie zaprojektowanej strukturze nasz produkt posiada bardzo dobrą przyczepność do betonu.

Żebrowanie prętów, ze względu na swoją unikatową strukturę krzyżową, zapewnia znakomitą przyczepność do betonu oraz bardzo dobrą współpracę między materiałami. Proces produkcji prętów kompozytowych GBR umożliwia odpowiednie ukształtowanie struktury ich uzwojenia, gdyż nadaje ono wymaganą wytrzymałość na ścinanie pręta.

Budowa wewnętrzna

Głównym składnikiem odpowiedzialnym za nadanie odpowiednich parametrów wytrzymałościowych prętom kompozytowych jest rowing szklany w przypadku prętów GBR-G lub bazaltowy dla prętów GBR-B. Tylko wysokiej jakości nici rowingów gwarantują spełnienie wymagań dotyczących właściwości fizycznych i mechanicznych zbrojenia.

Kolejnym ważnym elementem materiału kompozytowego jest specjalnie dobrana żywica o zastrzeżonej formule stosowana przez firmę ReCo Technologies. Połączone w odpowiednich proporcjach składniki dają produkt finalny - pręty kompozytowe sygnowane znakiem towarowym GB.