Infrastruktura drogowa i kolejowa

Na odcinkach hamowania samochodów często spotyka się powstałe koleiny, a nieustanne naprawy dróg pochłaniają miliony złotych rocznie. Produkt GBR w postaci prętów kompozytowych do zbrojenia asfaltu dzięki swojej rozszerzalności termicznej zbliżonej do asfaltu, bardzo dobrej przyczepności oraz wytrzymałości przejmuje wszelkie siły powstałe na skutek nagrzewania się oraz studzenia nawierzchni. Wysoka wytrzymałość siatek GBR wtopionych w nawierzchnię asfaltową zapewnia przejęcie obciążeń od taboru pojazdów.

Dodatkową zaletą naszego produktu jest odporność na agresywne środowisko, która zapewnia długowieczność wszystkim elementom wykonanych z prętów kompozytowych GBR.

Razem możemy rozwinąć infrastrukturę


Szeroki zakres zastosowań:
  • Zbrojenie asfaltu na odcinkach szczególnie narażonych na powstawanie kolein
  • Nawierzchnie betonowe i ich elementy
  • Przyczółki i płyty mostowe
  • Podkłady kolejowe