Budownictwo przemysłowe

Wysoka odporność włókien szklanych oraz bazaltowych na różnego pochodzenia siarczany i inne agresywne związki powoduje, że pręty GBR powinno się stosować przy wznoszeniu obiektów przemysłowych. W laboratoriach, gdzie konstrukcje budowlane narażone są na styczność z gazami i cieczami agresywnymi chemicznie, pręty te zapewniają przez lata niezmienne parametry wytrzymałościowe.

Kolejną ważną zaletą jest fakt, że pręty GBR są dielektrykiem, nie zakłócają pracy urządzeń elektrycznych oraz nie wywołują zjawiska indukcji magnetycznej, co spowodowało odejście od powszechnie stosowanej stali zbrojeniowej.
Dzięki wyżej wymienionym właściwościom znajdują one szczególne zastosowanie w budynkach specjalnych, takich jak lotniska i szpitale, nie zakłócając pracy anten, przekaźników, telefonów komórkowych i innych urządzeń znajdujących się w środku obiektów lub w ich bliskim sąsiedztwie.

Biznes i rozwój


Szeroki zakres zastosowań:
  • Placówki badawcze
  • Szpitale i obiekty laboratoryjne
  • Budynki wojskowe
  • Infrastruktura energetyczna
  • Budowle kontroli ruchu lotniczego, takie jak wieże kontrolne i stacje radarowe